Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Chỉ có 62% học sinh lớp 9 được tuyển sinh vào lớp 10 công lập

(CLO) Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022, các trường công lập sẽ tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh.

Audio

Năm học 2020-2021, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng 6.220 học sinh so với năm học 2019-2020).

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, dự kiến 62% học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, 22% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, 8% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và khoảng 8% số học sinh tham gia học nghề.

Hà Nội: Chỉ có 62% học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 công lập (ảnh nguồn internet).

Hà Nội: Chỉ có 62% học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 công lập (ảnh nguồn internet).

Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông và chương trình giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 như sau:

Tuyển vào trường trung học phổ thông: Khoảng 90.730 học sinh.  Trong đó các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh.

Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên khoảng 8.860 học sinh.

Tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 8.860 học sinh.

Điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên là học sinh hoặc bố (mẹ) của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Theo dự kiến, kỳ thi lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/5/2021.

Trinh Phúc