Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Còn 5 tờ báo in sau thực hiện sắp xếp phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Audio

Sự kiện: báo in

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí (Báo Quốc phòng Thủ đô và An ninh Thủ đô thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

Hà Nội sẽ chỉ còn 5 tờ báo in là Kinh tế & Đô thị, Hànộimới, Tuổi trẻ thủ đô, Phụ nữ thủ đô, Lao động thủ đô.

Hà Nội sẽ chỉ còn 5 tờ báo in là Kinh tế & Đô thị, Hànộimới, Tuổi trẻ thủ đô, Phụ nữ thủ đô, Lao động thủ đô.

Theo đó, trong giai đoạn 1 - từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp (Báo Hà Nội mới, Đài PT-TH Hà Nội, Tạp chí Khoa học); 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó: dừng hoạt động 6 tạp chí (Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp (Elle); Golf Việt Nam); Dừng hoạt động 3 cơ quan báo (Báo Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân; Cựu chiến binh Thủ đô); giữ ổn định 4 cơ quan báo (Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô); sáp nhập 01 cơ quan báo (Báo Pháp luật và Xã hội sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị); chuyển đổi mô hình hoạt động 01 cơ quan báo (Chuyển báo Người Hà Nội thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật của TP).

Kết quả sau sắp xếp còn 08 cơ quan báo chí: 05 báo, 02 tạp chí, 01 Đài PT-TH Hà Nội; giảm 10 cơ quan báo chí, cụ thể như sau: 5 báo in: Hà Nội mới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô.  02 tạp chí: Khoa học (thuộc trường ĐH Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật HN.  01 phát thành truyền hình: Đài PT-TH Hà Nội.

Giai đoạn II: Từ ngày 01/01/2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp; ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí Thành phố sau sắp xếp. Xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội.

Đối với báo tin và tạp chí: hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đổi mới hình thức, nội dung. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử: tập trung phát triển báo điện tử có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng việt và tiếng nước ngoài); đổi mới công nghệ, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

Đối với phát thanh, truyền hình: Đài PT-TH Hà Nội hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp trên mạng internet; đầu tư thiết bị chuyên ngành và hệ thống an ninh, an toàn trong phát sóng; sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.

PV