Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội công bố môn thi và ngày thi dự kiến vào lớp 10

(CLO) Theo kế hoạch, các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

Audio

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường THPT công lập.

Kỳ tuyển sinh năm nay gồm 4 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư. Trong đó bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lí.

Năm nay Hà Nội tổ chức 4 bài thi tổ hợp (ảnh nguồn internet).

Năm nay Hà Nội tổ chức 4 bài thi tổ hợp (ảnh nguồn internet).

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháo, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố chọn bài thi môn thứ tư vào tháng 3/2021.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

Bài thi môn Ngoại ngữ và bài thi môn thứ tư thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm;

Kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS.

Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Ngoại ngữ và môn thứ tư chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Dự kiến ngày thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022:

lịch thi

Trinh Phúc