Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Cuối năm 2020, phấn đấu 100% dân nông thôn sẽ được dùng nước sạch theo tiêu chí đô thị

(CLO) Thành phố đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch theo tiêu chí đô thị.

Audio
Thành phố đang phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ này sẽ là 100%. Ảnh: TL

Thành phố đang phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ này sẽ là 100%. Ảnh: TL

Hiện nay tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nội thành đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn đạt 75%. Thành phố đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% người dân nông thôn được dùng nước sạch theo tiêu chí đô thị.

Để hoàn thành được nhiệm vụ này từ đầu năm 2020 đến nay Sở Xây dựng đã xin ý kiến của liên ngành đối với đề nghị được gia hạn thời gian thực hiện các dự án: Dự án cấp nước sạch cho 11 xã của huyện Quốc Oai lấy từ nguồn nước sạch sông Đà đã được UBND Thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam là Nhà đầu tư thực hiện.

Hay xin gia hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch liên xã Bình Minh, Thanh Cao, Thanh Mai huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố giao Liên danh Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà là Nhà đầu tư thực hiện.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho 28 đơn vị hành chính (bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) huyện Phú Xuyên và vùng lân cận thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố giao Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam là Nhà đầu tư thực hiện. 

Sở cũng xin ý kiến thẩm định của Tổ công tác liên ngành đối với hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án xây dựng nhà máy nước sạch công suất 25.000m3/ngđ, mạng lưới cấp nước sạch cho 11 xã thuộc huyện Phúc Thọ, 3 xã thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội và thay đổi nguồn nước từ nước ngầm sang nước mặt để cấp nước sạch cho thị trấn Phùng, 2 xã thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Đã xây dựng dự thảo thỏa thuận dịch vụ cấp nước trên địa bàn quản lý của các đơn vị như: Công ty nước sạch Tây Hà Nội, Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội, Liên danh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì.

Theo kế hoạch từ nay đến hết năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư tập trung triển khai các dự án cấp nước đã được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện và xem xét các dự án mới do các nhà đầu tư đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt. Hoàn thiện Kế hoạch cấp nước hè 2020 trình UBND Thành phố.

Lê Tâm