Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng, ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Báo nói Công luận
Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng trên địa bàn Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng trên địa bàn Hà Nội (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 849/CĐ-TTg, ngày 15/7/2019, về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2318/UBND-ĐT, ngày 6/6/2019, về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Đồng thời giao Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm cơ quan đầu mối của Thành phố, chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp với các đơn vị của Bộ Giao thông vận tải để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức tuyên truyền tới chủ sở hữu các phương tiện ô tô trên địa bàn về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Tổng hợp kết quả thực hiện, dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8/2019.

Các đơn vị cần làm việc với các trạm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn hỗ trợ đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng dán thẻ khi các ô tô vào đăng kiểm.

Chủ động dán thẻ thu phí và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng nêu rõ đơn vị cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ GTVT, địa chỉ tổ chức dán thẻ nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

P.V