Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Đề xuất chi thêm 800 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho vay trong năm 2020

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố xem xét bố trí 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn cho vay trong năm 2020.

Báo nói Công luận
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố xem xét bố trí 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn cho vay trong năm 2020 (Ảnh minh họa)

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố xem xét bố trí 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn cho vay trong năm 2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 546/NHCS-KHNV về đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Qua rà soát cho thấy, nhóm ngành nghề vay vốn bị ảnh hưởng nhiều nhất là ngành chăn nuôi, buôn bán nhỏ và kinh doanh dịch vụ với tổng dư nợ là 2.384 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28% tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh. Trong đó, có 30.400 khách hàng vay vốn từ nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương bị ảnh hưởng với dư nợ vay là 1.168 tỷ đồng (hiện nay, dư nợ bình quân là 38 triệu đồng/khách hàng).

Bên cạnh đó, tổng nhu cầu vốn để thực hiện cho vay bổ sung đối với những đối tượng này dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng (dự kiến cho vay bổ sung khoảng 25 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, mức cho vay bổ sung bình quân là khoảng 40 triệu đồng/khách hàng).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều trường hợp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn sẽ không trả được nợ khi đến hạn mà phải thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ, xử lý rủi ro (khoanh nợ, xóa nợ)...

Điều này dẫn đến nguồn vốn thu hồi để cho vay quay vòng lại trong năm 2020 bị thu hẹp (dự kiến số tiền đến hạn trả nợ chưa thu hồi được theo kế hoạch là 200 tỷ đồng). Trong khi đó, nhu cầu vay vốn để tái sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố là rất lớn.

Căn cứ vào tình hình thực tế nguồn vốn thu hồi để cho vay quay vòng giảm so với kế hoạch dự kiến, nguồn vốn bổ sung mới trong năm 2020 mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Mặt khác, mức cho vay tối đa của chương trình cho vay giải quyết việc làm được Chính phủ nâng từ 50 triệu đồng/lao động lên 100 triệu đồng/lao động thì cần thiết phải tiếp tục bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách năm 2020 đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn.

Vì vậy, Chi nhánh đề nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét bố trí khoảng 800 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để bổ sung nguồn cho vay trong năm 2020.

Trong đó, bổ sung 300 tỷ đồng cho vay thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”. Bổ sung 500 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố để hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2020.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội, đối tượng vay vốn của ngân hàng là các đối tượng dễ bị tổn thương gồm hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với mô hình kinh doanh hộ cá thể nên rất dễ gặp rủi ro và tổn thất trước những biến động về tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Nhiều hộ gia đình vay vốn để chăn nuôi hoặc kinh doanh ngành nghề dịch vụ, buôn bán nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp phải tạm dừng chăn nuôi, kinh doanh và không có nguồn thu, nhiều lao động tạm thời không có việc làm. Các làng nghề và lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, phải thu hẹp lại quy mô sản xuất, cắt giảm lao động,...

P.V