Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội giải thể Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt

(CLO) Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt TP Hà Nội vừa ra thông báo tới các tổ chức, cá nhân về việc tự giải thể.

Audio

Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt TP Hà Nội thông báo tự giải thể Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt việc tốt TP Hà Nội theo Nghị quyết số 46 CV/HNB của Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Hà Nội giải thể Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt thông báo tự giải thể.

Hà Nội giải thể Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt thông báo tự giải thể.

Quỹ Hỗ trợ Cuộc vận động thi viết về gương Người tốt Việc tốt TP Hà Nội có địa chỉ trụ sở Hội Nhà báo TP – 62 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước đó được thành lập theo Quyết định số 3627/QĐ-UB ngày 20/7/2000 của UBND TP Hà Nội.

Mục đích hoạt động của Quỹ là vận động tài trợ cá nhân, tổ chức cho Cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt TP Hà Nội. Quỹ Hỗ trợ cuộc vận động thi viết về gương Người tốt việc tốt TP Hà Nội đăng bố cáo thông tin giải thể để các tổ chức và cá nhân có liên quan biết.

Phó Chủ tịch HNB TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng chia sẻ: Việc giải thể Quỹ không ảnh hưởng gì đến việc thực hiện các bài viết về gương người tốt việc tốt cả.

PV