Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến 2 mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô

(CLO) Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến vi phạm của hai mương thoát nước trên địa bàn TP Hà Nội là mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2020.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến 2 mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến 2 mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô.

Trước đó, trong Thông báo 609/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lý vi phạm trong việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn thành phố Hà Nội nêu rõ: Theo quy định của pháp luật về đất đai thì mương thoát nước là đất xây dựng công trình công cộng, thuộc trường hợp Nhà nước giao để quản lý mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, việc UBND thành phố Hà Nội ra quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm), mương thoát nước Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) cho doanh nghiệp với hình thức sử dụng riêng, trong đó mương thoát nước Phan Kế Bính đã được quy hoạch sử dụng để mở rộng đường Phan Kế Bính là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Các doanh nghiệp được thuê đất mương thoát nước để "cống hóa" làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ nhưng phần lớn diện tích đất mương sau khi "cống hóa" đã được cho thuê xây dựng showroom, văn phòng, nhà hàng, một phần diện tích bị chuyển nhượng, diện tích đất dành cho trồng cây xanh lại sử dụng làm sân bê tông là sử dụng đất sai mục đích, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và xây dựng.

Nhà hàng Hải Sản Phố là điển hình cho vi phạm tại mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa được xử lý.

Nhà hàng Hải Sản Phố là điển hình cho vi phạm tại mương thoát nước Phan Kế Bính nhưng chưa được xử lý.

Chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về dùng quỹ đất sạch, quỹ đất 20% trong các khu đô thị và quỹ đất khác tương đương với giá trị công trình mà doanh nghiệp đã xây dựng trên mương thoát nước Phan Kế Bính để giao cho Công ty cổ phần Đa Quốc Gia thực hiện dự án đầu tư kinh doanh và giao cho Công ty này làm chủ đầu tư dự án mở rộng đường Phan Kế Bính là không có cơ sở pháp luật, có nguy cơ thất thoát nguồn lực của Nhà nước.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, tại Công văn số 1133/VPCP - V.I của Văn phòng Chính phủ phát đi chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xử lý vi phạm liên quan đến các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô trên địa bàn TP Hà Nội nêu rõ: Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính, quận Ba Đình và mương thoát nước Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến 2 mương thoát nước trên theo đúng nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại các văn bản số 609/TB-VPCP ngày 28/12/2017, số 10106/VPCP-V.I ngày 17/10/2018 và số 6960/VPCP-V.I ngày 6/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2020.

Quốc Trần