Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp thẻ căn cước công dân

(CLO) Căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản toàn thành phố Hà Nội có khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD đang cư trú trên địa bàn thành phố. 

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Ngày 14/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5764/UBND-NC về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản toàn thành phố có khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD đang cư trú trên địa bàn thành phố. 

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 1/7/2021, tất cả công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp CCCD cư trú trên địa bàn thành phố được cấp thẻ CCCD nhằm đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCCD trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, bảo đảm đến ngày 1/7/2021 tất cả công dân đủ điều kiện cấp CCCD chưa có mã định danh cá nhân đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội được cấp CCCD. 

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an các cấp hoàn thành việc thu thập, nhập liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch, đảm bảo 100% công dân thường trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác để phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Phát huy tối đa các lợi thế có sẵn về con người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống tàng thư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng bước tiếp nhận hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức cấp thẻ CCCD lưu động cho số công dân diện cấp nhưng chưa được cấp CCCD, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân; đồng thời, phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quá trình triển khai thực hiện công tác cấp, quản lý thẻ CCCD phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp CCCD. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp trong việc thực hiện Dự án.

Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quá trình thực hiện Dự án chất lượng, hiệu quả; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND thành phố và Bộ Công an theo quy định. 

Sở Tư pháp chỉ đạo ngành Tư pháp các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ để tạo thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện làm thủ tục cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử. Đảm bảo đủ vật tư, biểu mẫu phục vụ cấp các giấy tờ có liên quan đến Hộ tịch cho công dân. 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài của thành phố thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác cấp CCCD, góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.

 Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, Ban Giám hiệu các trường học phối hợp lực lượng công an cơ sở tổ chức rà soát, lập danh sách và phối hợp cấp lưu động CCCD đối với những học sinh trong độ tuổi làm CCCD mà chưa được cấp. 

Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ công tác thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. 

Các sở, ban, ngành có liên quan khác căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với công an cơ sở tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD; đồng thời, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan công an trong việc cấp CCCD lưu động tại đơn vị; cung cấp tài liệu, kiểm soát cán bộ của đơn vị tránh nhầm lẫn người và thông tin trong quá trình cấp CCCD lưu động, xác định danh sách cán bộ đề nghị cấp tại địa bàn cư trú. 

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện dự án, nhất là phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin; đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp thẻ CCCD lưu động trên địa bàn thành phố đảm bảo tiến độ đề ra.