Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan Nhà nước

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa có Công văn 4805/UBND-NC về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Audio
UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất. Ảnh minh họa.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã chấm dứt triệt để việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. 

Việc xét duyệt, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo của thành phố hằng năm cần có thẩm định, xem xét sát với yêu cầu thực tế và năng lực thực hiện của đơn vị; tránh lãng phí. Quá trình thực hiện cần được theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Bên cạnh đó, các cơ quan rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại đơn thư đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân khi phân loại, xử lý đơn thư sai... 

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất; đặc biệt kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn thư... 

 

Minh Châu