Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Kiểm soát chất lượng máy chấm điểm tự động tại các trung tâm sát hạch

(CLO) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị chấm điểm tự động.

Audio
Kiểm soát chất lượng máy chấm điểm tự động tại các trung tâm sát hạch lái xe (Ảnh minh họa)

Kiểm soát chất lượng máy chấm điểm tự động tại các trung tâm sát hạch lái xe (Ảnh minh họa)

Để tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện chấm điếm tự động phục vụ các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đề nghị các trung tâm thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện chấm điểm.

Nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại để phục vụ các kỳ sát hạch. Đồng thời các trung tâm sát hạch lái xe cần rà soát toàn bộ hệ thống máy chủ dự phòng tại các phần sát hạch theo quy định và hoạt động ổn định để sẵn sàng thay thế khi máy chủ chính gặp sự cố.

Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu các trung tâm phối hợp với nhà cung cấp lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động, kịp thời khắc phục các sự cố trong lúc tổ chức các kỳ sát hạch, không làm ảnh hưởng đến thời gian tổ chức sát hạch.

Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chấm điểm đảm bảo về số lượng và chất lượng trước ngày tổ chức sát hạch. Bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực thi không để những người không có nhiệm vụ vào khu vực thi.

Đặc biệt nếu các trung tâm không thực hiện rà soát, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị chấm điểm tự động, làm ảnh hưởng đến tiến độ thời gian tổ chức sát hạch, Sở GTVT sẽ xem xét điều chỉnh lịch sát hạch của các kỳ tiếp theo.

P.V