Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Kiểm tra việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn

(CLO) Trong năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Audio
Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (Ảnh minh họa)

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (Ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch số 07KH-SXD (GĐXD) về kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức kiểm tra trong Quý II - Quý III năm 2020 tại UBND cấp huyện, Ban quản lý dự án.

Kế hoạch nhằm kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Kiểm tra trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, kiến nghị xử lý các vi phạm (nếu có).

Đồng thời, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, theo dõi đánh giá đầu tư dự án thông qua việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng tại các dự án trên địa bàn do UBND cấp huyện quyết định đầu tư hoặc UBND Thành phố ủy quyền quyết định đầu tư.

Về nội dung kiểm tra, đối với UBND cấp huyện, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được quy định tại Điều 10 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND.

Trách nhiệm về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn quy định tại Mục 1 Điều 16 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND.

Đối với Phòng Quản lý đô thị, kiểm tra chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn theo nội dung quy định.

Kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trương

Đối với Ban quản lý dự án, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra trách nhiệm của Ban quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định.

Trách nhiệm về đảm bảo trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn theo các nội dung quy định.

Thời gian qua, người dân không khỏi bức xúc khi cứ đến dịp cuối năm, hàng loạt tuyến đường phố từ lớn đến nhỏ trên địa bàn Hà Nội lại được đào bới, cải tạo mặt đường, lát đá vỉa hè, xén dải phân cách,... ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của các phương tiện và đời sống sinh hoạt của người dân, gây ùn tắc giao thông.

Việc này không chỉ gây phiền toái cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của sinh hoạt hàng ngày của người dân hai bên đường.

Nhiều người dân cho rằng, việc cải tạo sửa chữa, nâng cấp đường sá là công việc làm thường xuyên góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Nhưng không hiểu vì sao cả năm không triển khai mà cứ đến dịp cuối năm lại tiến hành...?

Thế Anh