Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Kiên quyết xử lý các cơ sở chăn nuôi xả thải vào công trình thủy lợi

(CLO) TP. Hà Nội sẽ kiên quyết xử lý các hộ, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm có hành vi xả thải không đúng quy định vào công trình thủy lợi. Đồng thời, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở nếu để tình trạng vi phạm về xả thải tái diễn trên địa bàn hành chính được giao quản lý.

Báo nói Công luận
Các cơ sở chăn nuôi xả thải không đúng quy định là một trong những yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước. (Ảnh minh họa)

Các cơ sở chăn nuôi xả thải không đúng quy định là một trong những yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước. (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung trong Công văn số 2756/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố rà soát, thống kê các hộ trang trại nuôi gia súc, gia cầm xả thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, để bảo vệ chất lượng nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, dân sinh, kinh tế, xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước; Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xả thải của các hộ, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm vào công trình thủy lợi tại địa phương.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về xả thải của các hộ, các trang trại chăn nuôi. Đồng thời, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở nếu để tình trạng vi phạm về xả thải tái diễn trên địa bàn hành chính được giao quản lý.

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở trong việc bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu.

Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tổ chức rà soát, thống kê các trang trại nuôi gia súc, gia cầm đang có hoạt động xả nước thải, chất thải vào công trình thủy lợi.

Trường hợp phát hiện vi phạm về xả thải phải tiến hành lập biên bản, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ, chủ trang trại đang hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn lập các thủ tục cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Hoàng Thao