Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh thu 7 khoản tiền

(CLO) Chuẩn bị vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội ra lưu ý Ban phụ huynh không được phép thu 7 khoản tiền, trong đó có khoản như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường; Khen thưởng giáo viên nhà trường; Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học …

Báo nói Công luận
Thu đúng các khoản thu để tránh áp lực và tạo ra tiêu cực trong giáo dục (Ảnh minh họa)

Thu đúng các khoản thu để tránh áp lực và tạo ra tiêu cực trong giáo dục (Ảnh minh họa)

Theo đó, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh cần thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Điều 10 - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Đây là những quy định nằm trong công văn hướng dẫn tăng cường công tác quản lí thu chi năm học 2019 - 2020 do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành.

Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý đến một số nội dung như: Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý về 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu là:

1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.

3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

 4. Khen thưởng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhà trường.

 5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên nhà trường.

6. Hỗ trợ công tác quản lí, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu, việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Để đảm bảo tình trạng lạm thu các khoản đầu năm học không diễn ra, trước đó Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản yêu cầu thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2019 - 2020.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới. Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định.

Ngoài ra, phải thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, Sở GD&ĐT lưu ý, tuyệt đối không được lợi dung danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Lương Minh