Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội phải tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại 2 đơn vị do có vi phạm

(CLO) Do có vi phạm pháp luật, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) của Hà Nội sẽ phải tổ chức bầu cử lại.

Audio
Một điểm bầu cử trên địa bàn quậng Cầu Giấy, Hà Nội

Một điểm bầu cử trên địa bàn quậng Cầu Giấy, Hà Nội

Bài liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có Nghị quyết về hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) vì có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử.

Việc bầu cử lại tại các đơn vị bầu cử nêu trên được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 6/6.

Được biết, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số gửi Ủy ban Bầu cử huyện Phú Xuyên và Ủy ban Bầu cử huyện Mê Linh, đề nghị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bầu cử lại tại 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nêu trên để bảo đảm theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2016, Hướng dẫn số 162/UBBC-NV ngày 26/5/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố.

Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Phú Xuyên, huyện Mê Linh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ về việc phải tổ chức bầu cử lại theo đúng quy định của pháp luật.     

Minh Chí