Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông xuống từ 5% - 10%

(CLO) Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Hà Nội đề nghị các Sở, ban ngành liên quan và UBND các quận huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông xuống từ 5% - 10%.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Theo đó, Ban ATGT TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 59/BATGT-VP về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND Thành phố, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ “về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo đảm trật tự ATGT được Chính phủ, UBND Thành phố giao, Thường trực Ban ATGT Thành phố đề nghị: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cơ quan thành viên Ban ATGT Thành phố căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 113/KH-UBND.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải, cơ quan thường trực Ban ATGT Thành phố để báo cáo Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND Thành phố theo quy định.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn cụ thể của địa phương và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 113/KH-UBND. Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm từ 5% - 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn, giảm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút.

Đồng thời Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố tham mưu cho Ban ATGT Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc triển khai thực hiện Kế hoạch 113/KH-UBND. Đặc biệt đối với các địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, tai nạn giao thông tăng.

Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn; từ tháng 3/2020 Thành phố Hà Nội đã thí điểm dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tiết kiệm thời gian cũng như giảm bớt việc đi lại cho người dân.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ ngày 12/3 đến nay, trên địa bàn Thành phố có gần 500 trường hợp vi phạm giao thông đã đăng ký giải quyết nộp phạt vi phạm thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Qua thời gian thực hiện thí điểm, lực lượng chức năng rút ra một số nguyên nhân khiến người dân chưa “mặn mà” với việc đăng ký giải quyết nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia vì ngại sử dụng công nghệ thông tin, một số người dân vẫn có thói quen đến kho bạc để nộp tiền phạt,..

Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh việc nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia đơn vị sẽ  tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức để thực hiện việc nộp phạt trực tuyến giúp người vi phạm tiết kiệm thời gian đi lại.

P.V