Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Sáng 17/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Báo nói Công luận

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, sau 5 năm triển khai Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và đã đạt được những kết quả toàn diện. 

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn xác định: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KTĐT 

Trong 5 năm qua, Hà Nội luôn bám sát tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, phát huy được thế mạnh của Thủ đô. Các đề án, chương trình công tác đã được triển khai kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 

Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất cập như quy hoạch mạng lưới trường học còn bất cập do tình trạng dân số cơ học tăng nhanh, trường lớp phân bố không đồng đều, còn tình trạng thiếu trường, lớp học; cơ sở vật chất của các trường ngoài công lập còn thiếu thốn; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên còn có sự chênh lệch giữa các vùng; một số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy định về chuyên môn, đạo đức nhà giáo;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: KTĐT 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo và mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô thời gian qua; nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành Giáo dục đã đạt được. 

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ, TP Hà Nội cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận rằng, còn tồn tại một số hạn chế, một số vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của người dân và xã hội, cần có biện pháp hiệu quả để chuyển tải tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ vào cuộc sống. 

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TƯ. Đặc biệt, phương pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết cần bảo đảm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô và phù hợp với xu thế để tạo sự đồng thuận cao, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục đào tạo. 

Đồng thời quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bố trí đủ nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đào tạo; tăng cường đầu tư cho các dự án cải tạo, nâng cấp các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập hiện có.

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác này ở trong và ngoài nhà trường; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào công tác định hướng, phân luồng; chú trọng đào tạo gắn với thực hành và nhu cầu xã hội

P.V