Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Sẽ xử lý nghiêm các trường "mạo danh" quốc tế

(CLO) Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, thời gian tới Hà Nội sẽ công khai danh sách các trường quốc tế và trường có yếu tố nước ngoài để tạo cơ sở cho các bậc phụ huynh cân nhắc và lựa chọn, trường nào vi phạm quy định sẽ xử lý theo đúng quy định.

Audio
Trường Gateway Hà Nội. Ảnh: MH

Trường Gateway Hà Nội. Ảnh: MH

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện nay Hà Nội có 11 trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy chương trình nước ngoài, cấp bằng nước ngoài, hoạt động theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Còn lại, các trường khác chỉ có một trong số các yếu tố nước ngoài như vốn đầu tư nước ngoài, liên kết giáo viên nước ngoài... 

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố công khai tên các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, giảng dạy chương trình nước ngoài và cấp bằng nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội để phụ huynh và học sinh biết.

Những trường đang gắn tên quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ rà soát, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định. Với các trường trong quyết định thành lập không có chữ “quốc tế” nhưng tự ý đưa thêm vào để thu hút học sinh, Sở sẽ yêu cầu các đơn vị này gỡ bỏ từ "quốc tế".

Trước đó, tại buổi công bố kết luận thanh tra việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội sớm tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế.

Trong thời gian tới Hà Nội sẽ công khai danh sách các trường quốc tế và trường có yếu tố nước ngoài để tạo cơ sở cho các bậc phụ huynh cân nhắc và lựa chọn.

Sau khi rà soát, trường nào vi phạm quy định Hà Nội sẽ xử lý theo đúng quy định. Việc luật hoá tên gọi các trường là cần thiết và cần có cả chế tài xử phạt.

Hiện nay, tại Hà Nội có một số trường sử dụng tên gọi có hai chữ “quốc tế” nhưng thực tế có đúng như trong quyết định thành lập hay không cũng rõ ràng.

Có trường vốn đầu tư trong nước nhưng dạy chương trình nước ngoài, cũng có trường vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình nước ngoài. Ngoài ra, nhiều trường mang danh "quốc tế" nhưng dạy kết hợp cả chương trình của Việt Nam và chương trình nước ngoài.

Thanh Lâm