Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát hành trình

(CLO) Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 7608/SGTVT-QLVT yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm qua hệ thống giám sát hành trình (GSHT).

Audio
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua hệ thống giám sát hành trình (Ảnh minh họa)

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua hệ thống giám sát hành trình (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thực hiện văn bản số 5424/TCĐBVN-VT ngày 16/8/2019 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố theo dõi, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm của lái xe thông qua hệ thống GSHT của đơn vị mình.

Đồng thời phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị và truyền dữ liệu khắc phục ngay những hư hỏng của thiết bị GSHT trên mỗi phương tiện của đơn vị mình quản lý.

Báo cáo định kỳ công tác chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ, quá thời gian làm việc của lái xe về Sở GTVT Hà Nội trước ngày mùng 10 hàng tháng.

P.V