Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

(CLO) Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm ATGT.

Audio
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5 km trong chiều 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019). Ảnh: Ngọc Thành.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5 km trong chiều 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019). Ảnh: Ngọc Thành.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 617/UBND-ĐT giao các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch năm an toàn giao thông 2019.

Trong đó yêu cầu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019. Xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TT, ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TT, ATGT.

UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ tình hình TT, ATGT của thành phố và nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình và chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 24/12/2018 về việc thực hiện công tác bảo đảm TT, ATGT, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai với các giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm giảm tai nạn giao thông năm 2019 trên cả 3 tiêu chí.

Đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố theo quy định.

H.T