Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Tập trung kiểm tra, xử lý những vi phạm pháp luật về đê điều

(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3134/STNMT-TTr thông tin về việc xử lý những vi phạm pháp luật đê điều; trong đó tập trung kiểm tra, xử lý những trường hợp đất nông nghiệp, đất công ích ven sông sử dụng sai mục đích.

Báo nói Công luận
Tập trung kiểm tra, xử lý những trường hợp đất nông nghiệp, đất công ích ven sông sử dụng sai mục đích trên địa bàn Hà Nội

Tập trung kiểm tra, xử lý những trường hợp đất nông nghiệp, đất công ích ven sông sử dụng sai mục đích trên địa bàn Hà Nội

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thành lập 3 đoàn thanh tra liên ngành, ban hành 30 kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã.

Các kết luận thanh tra đã tập trung chỉ rõ những kết quả trong việc chấp hành pháp luật đất đai; công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn.

Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích (trong đó có đất bãi sông) sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Thống nhất việc áp dụng các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn toàn thành phố.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Văn bản số 1864/STNMT-TTr hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích.

Trong đó nêu rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các quận, huyện, thị xã; các quy định áp dụng trong xử lý vi phạm hành chính và việc áp dụng biện pháp thu hồi đất nông nghiệp được nhà nước giao, cho thuê có vi phạm.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; công tác cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ của các đơn vị khai thác khoáng sản;...

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích; trong đó có đất khu vực bãi sông, phạm vi bảo vệ đê điều, sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông.

Tổng hợp nội dung tổ chức hậu kiểm các kết luận thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, để triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 7/10/2019 về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý đê điều, chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý thường xuyên, đột xuất; mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhất là các vụ vi phạm nổi cộm, trường hợp xác định đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội cần xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

Thế Anh