Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến

(CLO) Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu thí điểm triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia.

Audio
Thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Ảnh: TL

Thí điểm cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Ảnh: TL

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc cấp đổi bằng lái xe trực tuyến nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Trong đó có hạng mục “Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp (cấp độ 4)” thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, có số lượng đối tượng thực hiện cao và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào quý II/2020.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu.

Trong những yêu cầu về phần mềm, chức năng cần phải điều chỉnh, tích hợp, đáng chú ý, phần mềm quản lý giấy phép lái xe tại các Trung tâm sát hạch cần bổ sung chức năng in giấy hẹn trả giấy phép để có mã số hồ sơ trên giấy hẹn trả, giúp người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công;

Điều chỉnh chức năng phục vụ sau khi cán bộ nghiệp vụ quyết định trúng tuyển sát hạch, hệ thống sẽ gửi dữ liệu sát hạch lên Cổng dịch vụ công giấy phép lái xe cấp độ 4; bàn giao giấy phép lái xe cho đơn vị bưu chính để chuyển phát cho công dân.