Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ

(CLO) Sáng 5/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo nói Công luận

Trong những năm qua, với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng phương tiện ô tô, xe máy hàng năm tăng nhanh bình quân 15% đối với xe máy, 7- 8% đối với ô tô, Hà Nội hiện có trên 5 triệu phương tiện các loại tham gia giao thông đã tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Đặc biệt là mạng lưới giao thông tĩnh (bãi đỗ xe, điểm đỗ xe...) trong khu vực nội đô bố trí chưa hợp lý và còn thiếu.

Thành phố đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm ùn tắc giao thông như: phân luồng, xén vỉa hè, phân làn giao thông, cấm taxi trên một số trục giao thông chính, xây dựng các cầu vượt kết cấu nhẹ tại một số nút giao thông, mở rộng quy mô và phân luồng lại một số bến xe khách.. .Tuy nhiên tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, thiếu chỗ đỗ xe vẫn là bức xúc của Thành phố.

Đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội và là căn cứ quan trọng để thực hiện đầu tư xây dựng các bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ đáp ứng các tiêu chí bền vững, đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô trong tương lai.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết

Ngoài việc tuân thủ các chỉ tiêu định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải, Đồ án quy hoạch đã đề xuất quy hoạch một số bến xe khách liên tỉnh, bến xe tải có quy mô, diện tích sử dụng đất lớn hơn so với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó việc UBND trình HĐND Thành phố “Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trước khi phê duyệt theo quy định là cần thiết, có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền HĐND Thành phố, đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Giao thông đường bộ và chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 1492-TB/TU ngày 31/7/2018.

Nội dung Đồ án quy hoạch đã kế thừa các nghiên cứu trước về quy hoạch bến, bãi đỗ xe của Thành phố. Đáp ứng yêu cầu bố trí đủ tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông tĩnh theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chuyên ngành có liên quan. Lộ trình thực hiện Quy hoạch phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Đồ án Quy hoạch đã phân chia các khu vực đặc thù (khu nội đô lịch sử, nội đô mở rộng, khu vực phát triển mới) đã đưa ra các chỉ tiêu, tiêu chí, giải pháp quản lý bãi đỗ xe cho từng khu vực cụ thể. Xác định cụ thể mạng lưới bến, bãi đỗ xe (bãi đỗ xe công cộng tập trung, bãi đỗ xe buýt, bãi đỗ xe tải), trung tâm tiếp vận về vị trí, quy mô, hình thức.. .làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng. Xác định cụ thể vị trí, quy mô, hình thức các bãi đỗ xe trung chuyển P&R dọc hành lang các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn (các tuyến đường sắt đô thị, BRT) nhằm mục tiêu trung chuyển hành khách, giảm xe cá nhân vào trung tâm, giảm ùn tắc giao thông khu vực đô thị trung tâm. Qua đó khắc phục được những hạn chế của Quy hoạch điểm đỗ xe, bến, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 theo Quyết định số 165/2003/QĐ-UBND ngày 02/12/2003 của UBND Thành phố.

Quá trình thực hiện, UBND Thành phố đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo xin ý kiến phản biện, góp ý của các nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực Quy hoạch, Giao thông, Kinh tế, Xã hội. Đồ án đã được các quận, huyện, sở, ngành Thành phố, Bộ Xây dựng, Bộ giao thông vận tải tham gia ý kiến. Ban Đô thị cơ bản đồng tình với nội dung Đồ án quy hoạch, đồng thời đề nghị UBND Thành phố:

Đối với  2 bến xe khách liên tỉnh (Bến xe liên tỉnh phía Bắc - bến xe Nội Bài; bến xe khách liên tỉnh Phùng) và 06 bến xe tải (Bến xe tải phía Bắc - bến xe Nội Bài; Bến xe tải phía Đông Bắc- bến xe Phủ Lỗ; Bến xe tải phía Đông bắc - bến xe Yên Viên; Bến xe tải Khuyến Lương; Bến xe tải phía Tây Nam- bến xe Hà Đông; bến xe tải Phùng), Quy hoạch đề xuất có quy mô diện tích sử dụng đất thay đổi lớn hơn khoảng 47,9 ha so với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND Thành phố cần rà soát, đánh giá rõ cơ sở thực tiễn, sự cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt Quy hoạch theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2646/BXD-HTKT ngày 23/10/2018, ý kiến của Bộ giao thông vận tải tại văn bản số 12222/BGTVT-VT ngày 26/10/2018.

Sau khi Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. UBND Thành phố thực hiện công bố, công khai Quy hoạch theo quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hàng năm theo lộ trình đã xác định, gắn với khả năng cân đối nguồn lực ngân sách của Thành phố và các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện quy hoạch; tổ chức quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ đúng theo Quy hoạch đã phê duyệt.

Ngọc Hải