Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Thu hồi hàng loạt phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải

(CLO) Ngày 31/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Quyết định số 1592/QĐ-SGTVT về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01/9/2017 đến 30/9/2017...

Audio

Qua đó, thu hồi 346 phù hiệu xe ô tô, trong đó có 63 phù hiệu của hãng Taxi Hà Nội, 123 phù hiệu xe hợp đồng, 54 phù hiệu container, 12 phù hiệu tuyến cố định, 62 phù hiệu xe tải, 31 phù hiệu xe đầu kéo của 152 đơn vị do vi phạm tốc độ/1000 km chạy xe hoặc có 10% số ngày xe hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc liên tục của lái xe trong ngày.

Hà Nội: Thu hồi hàng loạt phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải 1
ảnh minh họa 

Nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với phương tiện thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày là 3120 xe của 1456 đơn vị vận tải. Phương tiện không truyền dữ liệu lên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 22.817 xe của 7242 đơn vị vận tải, 66 đơn vị truyền dữ liệu:

Thời gian thu hồi: 01 tháng, kể từ ngày 31/10/2017.

Trâm Anh