Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xã hội

(CLO) Sáng 27/12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Trần Đơn về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2018.

Audio
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: KTĐT

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng và Thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Đồng thời theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ. Thành phố đã hiệp đồng với các đơn vị Quân đội trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ"; tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung trong lĩnh vực đối ngoại và đối ngoại quốc phòng.

UBND TP Hà Nội đã quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là xây dựng Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"; các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"... Bộ Quốc phòng và thành phố đã phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc phòng.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng và UBBDN TP Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô năm chắc tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Thủ đô, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng; sẵn sàng lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng...

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nâng cáo chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.

P.V