Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động

(CLO) Chiều 27/5, tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động do Công ty TNHH THT tài trợ.

Audio
Hà Nội tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động. Ảnh: Hoàng Văn

Hà Nội tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động. Ảnh: Hoàng Văn

24 trạm quan trắc mới này sẽ được lắp đặt tại các quận, huyện, thị xã và tăng dày cho các khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông cao, mật độ xây dựng nhiều..., giúp thành phố đánh giá về diễn biến môi trường; đưa ra cảnh báo sớm về ô nhiễm; làm căn cứ để thành phố có giải pháp xử lý ô nhiễm kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Mặt khác, thông qua các chỉ số chất lượng không khí sẽ giúp cơ quan chức năng chủ động kiểm soát và cảnh báo sớm cho người dân có biện pháp phòng tránh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cho biết, đứng trước những thách thức về chiều hướng suy giảm chất lượng không khí, thành phố đã xác định rõ nhiệm vụ chính trị bảo vệ sức khỏe cho người dân được đặt lên hàng đầu.

UBND thành phố cũng đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thành phố về các biện pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí... Đến nay, công tác bảo vệ môi trường đã tạo được bước chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cho biết, sau khi tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động, thành phố sẽ bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quản lý, vận hành; nâng tổng số trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố lên 35 trạm.