Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn

(CLO) Đây là phát biểu khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020) diễn ra sáng nay (16/3).

Báo nói Công luận
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, hơn ba thập kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực, bền bỉ cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiến hành công cuộc Đổi mới thắng lợi, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đặc biệt, sau hơn 10 năm mở rộng địa giới hành chính và triển khai Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011- 2020, Hà Nội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Năm điểm nổi bật được Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu liên quan đến: Kinh tế, xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển; diện mạo nhiều thay đổi theo hướng khang trang; sự nghiệp văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế, khoa học- công nghệ tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành quả quan trọng; chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đại biểu: Nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đại biểu: Nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Nhận định trong những năm sắp tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô, coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. Giải quyết tốt hơn những vấn đề an sinh bức xúc.

Hà Nội cũng tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp trên địa bàn Thủ đô để Hà Nội xứng đáng là nơi đáng sống.

Tập trung xây dựng nền văn hóa Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, đậm đà bản sắc gắn với tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại. Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Hà Nội trước bạn bè quốc tế; mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, phòng, chống tội phạm.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên. Nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa XVI; tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

PV