Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Tổ chức khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp trước khi mở cửa đón học sinh trở lại

(CLO) Các cơ sở giáo dục tổ chức khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp, rà soát toàn bộ lịch trình của học sinh, sinh viên và gia đình, đặc biệt người về từ các vùng có dịch trên cả nước trước khi các nhà trường mở cửa, đón học sinh trở lại học. 

Audio
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Bài liên quan

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 82/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp số 94, diễn ra ngày 26/02/2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế hướng dẫn việc cập nhật, khai báo y tế, quản lý học sinh, đặc biệt là các đối tượng từ các địa phương khác trở lại Hà Nội theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện khai báo y tế bắt buộc bằng QR Code (theo hướng dẫn của ngành Y tế), thông báo cài đặt ứng dụng Bluezone, NCovi để nắm rõ lộ trình di chuyển của học sinh, sinh viên, trong đó có người từ các vùng dịch trở lại Hà Nội học tập.

 Bên cạnh việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã cũng chỉ đạo các cơ sở rà soát toàn bộ lịch trình của học sinh, sinh viên và gia đình, đặc biệt người về từ các vùng có dịch trên cả nước trước khi các nhà trường mở cửa, đón học sinh trở lại học. 

Ban Chỉ đạo thành phố cũng giao Sở Y tế tham mưu UBND thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố xây dựng cơ chế, bố trí ngân sách, triển khai tiêm chủng cho các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Minh Chí