Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Trả lời việc 256 giáo viên hợp đồng "bỗng nhiên mất việc" tại huyện Sóc Sơn

(CLO) Sau một thời gian nhận được đơn kiến nghị của tập thể 256 giáo viên hợp đồng tại huyện, đến nay Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã có công văn trả lời những nội dung kiến nghị của giáo viên.

Báo nói Công luận
Công văn của UBND huyện Sóc Sơn

Công văn của UBND huyện Sóc Sơn

Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã ban hành công văn số 1629/ UNBD – NV: Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân. Nội dung của công văn xoay quanh trả lời 3 kiến nghị của 256 giáo viên hợp đồng bậc tiểu học và trung học cơ sở. 

Nội dung thứ nhất: Xin xét tuyển đặc biệt cho 256 giáo viên hợp đồng trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2019 không qua thi tuyển theo Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

Trả lời những nội dung kiến nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết: Đối với việc xét tuyển đặc cách; Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành văn bản 1490/UBND – NV trong đó yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường triển khai nội dung đến tất cả các giáo viên hợp đồng có 5 năm công tác; hướng dẫn kê khai, chuẩn bị tài liệu chứng minh, đối chiếu với toàn bộ hồ sơ cán bộ đối chiếu với điều kiện được xét đặc cách theo khoản 7 điều 2 nghị định 161/NĐ-CP.

Cũng theo báo cáo của các nhà trường 256/256 giáo viên hợp đồng không đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách.

Nội dung thứ hai: Đối với những người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 của Nghị định 161/2018 của Chính phủ quy định thì đề nghị Ủy ban Nhân dân xét tuyển đặc cách theo khoản a, mục 1, Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn trả lời như sau: Nghị định 161/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã có hiệu lực kể từ ngày thi hành 15/1/2019. 

Và Điều 14 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 đã được sửa đổi thành khoản 7 điều 2 của Nghị định 161/NĐ-CP.

cv_2

Nội dung thứ ba: Trong trường hợp cần thiết đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn có văn bản kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại trực tiếp với 256 giáo viên hợp đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện cho biết đã nhiều lần tổ chức họp triển khai quán triệt văn bản đến các giáo viên hợp đồng, đồng thời đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng để thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra công văn cũng có nêu: Ông Đầu Xuân Đàm đã nhiều lần gửi đơn lên các Báo, đài, lên Thành phố. Vậy việc ông Đàm tự ý nhân danh 256 giáo viên hợp đồng để đưa đơn kiến nghị là không đúng quy định. Đề nghị hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trung Giã tuyên truyền giáo dục để ông Đầu Xuân Đàm hiểu và chấp hành theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo nội dung công văn trả lời thì nhiều giáo viên viết đơn kiến nghị vẫn chưa thỏa đáng. Họ vẫn mong muốn Uỷ ban Nhân dân huyện xem xét và giải quyết lại.

Lương Minh