Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội triển khai 296 nội dung và lịch làm việc của UBND thành phố năm 2021

(CLO) Theo Chương trình công tác số 15/CTr-UBND của UBND thành phố Hà Nội, năm 2021, Thành phố sẽ triển khai 296 nội dung và lịch làm việc.

Audio
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình công tác số 15/CTr-UBND của UBND thành phố năm 2021.

Theo đó, Chương trình xác định rõ phương hướng, mục tiêu tổng quát là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, lĩnh vực y tế. Chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

UBND thành phố cũng tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, công chức, từ đó tạo bước chuyển biến rõ nét về tinh thần, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của UBND thành phố, trong đó, tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố; bảo đảm tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Chương trình cũng nêu rõ 296 nội dung và lịch làm việc của UBND thành phố năm 2021, trong đó có 121 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp tập thể UBND thành phố hằng tháng trong năm 2021; 175 nội dung được xem xét, thông qua tại các cuộc họp hằng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố trong năm 2021.