Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật?

(NB&CL) UBND huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã tiến hành cấp GCNQSD đất cho người dân trước khi họ có đơn xin cấp GCNQSD đất. Trong khi đó, những hồ sơ này kê khai “mập mờ” về nguồn gốc đất, có dấu hiệu bị làm giả để hợp thức hóa việc cấp đất.

Audio

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của gia đình bà Lê Thị Bửu (thôn Văn Tinh) tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của UBND xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội), cụ thể là tố cáo vi phạm của ông Lại Đức Mạnh - nguyên cán bộ địa chính xã, ông Nguyễn Huy Cảnh – nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Canh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai.

Mảnh đất được UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trước khi các hộ này có đơn.

Mảnh đất được UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trước khi các hộ này có đơn.

Bà Lê Thị Bửu cho rằng UBND xã Xuân Canh, UBND huyện Đông Anh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) cho gia đình các hộ ông Hồng Đức Sinh, Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Văn Khiêm (thửa đất số 36-37 tờ bản đồ số 29) là trái luật; hồ sơ xin cấp GCNQSD đất có dấu hiệu bị làm giả.

Được biết, ngày 21/9/2006, UBND huyện Đông Anh có Quyết định số 976/QĐ-UB do Chủ tịch Tô Văn Minh ký, cấp GCNQSD đất ở nông thôn cho 75 hộ gia đình xã Xuân Canh.

Tại thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh có 8 hộ gia đình được cấp GCNQSD đất trong đó có các hộ gia đình các ông: Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Phiên, Nguyễn Văn Khiêm và Nguyễn Văn Tốn (là anh em ruột trong một gia đình). Hộ gia đình các ông Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Văn Khiêm được cấp GCNQSD đất trên diện tích của bà Lê Thị Bửu mua của cụ Nguyễn Khắc Lĩnh từ 1966.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm vào 25/12/2006.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm vào 25/12/2006.

Các hộ gia đình được UBND huyện Đông Anh xác định đất có nguồn gốc do “cha ông để lại trước 18/12/1980 đã xây dựng nhà ở ổn định”.

Quyết định cũng nêu rõ: Điều 1: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn liền kề khu vực nông thôn cho 75 hộ gia đình xã Xuân Canh với diện tích 21.957m2 đã làm đơn xin đăng ký và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Hội đồng xét cấp GCNQSD xã Xuân Canh xét duyệt, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định đề nghị.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Tốn vào 17/11/2006.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Tốn vào 17/11/2006.

Tuy nhiên, khi xem những hồ sơ liên quan đến việc cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình trên, chúng tôi nhận thấy việc cấp GCNQSD của UBND huyện Đông Anh còn “trước” cả thời điểm hộ gia đình có “Đơn xin cấp GCNQSD đất ở và đất ao vườn liền kề”; đồng thời hồ sơ có sự sai lệch về ngày tháng, nguồn gốc sử dụng đất…

Cụ thể, ngày 19/5/2006, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lộc – bố ông Khiêm có tiến hành làm biên bản tách thửa đất, trong đó thống nhất tách thửa đất số 36a phía Bắc cho ông Nguyễn Văn Khiêm với diện tích 164m2.

Ngày 25/12/2006, gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm mới làm Đơn xin cấp GCN QSD đất ở và đất ao vườn liền kề với diện tích 164m2 tại thôn Văn Tinh. Ông Khiêm kê khai: “Thời điểm sử dụng: 1989 – nguồn gốc: cha ông để lại”. Như vậy, việc kê khai của ông Khiêm về thời điểm sử dụng, nguồn gốc đất của ông Khiêm sai lệch so với thời điểm sử dụng, nguồn gốc đất được UBND huyện Đông Anh xác định bằng Quyết định số 976/QĐ-UB trước đó.

Nội dung đơn cũng thể hiện tại mục 2 – về công trình xây dựng trên đất gồm các công trình nhà ở, công trình phụ và công trình khác chỉ có 5m2 nhưng lại được UBND huyện Đông Anh xác định là “đã xây dựng nhà ở ổn định”.

Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đông Anh cho hộ gia đình ông Tốn và ông Khiêm đã có trước khi hai hộ gia đình này có đơn.

Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Đông Anh cho hộ gia đình ông Tốn và ông Khiêm đã có trước khi hai hộ gia đình này có đơn.

Cũng vào ngày 25/12/2006, ông Nguyễn Văn Khiêm có Bản Cam kết gửi UBND xã Xuân Canh, UBND huyện Đông Anh (được Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Cảnh ký xác thực) về việc sử dụng thửa đất số 36a, tờ bản đồ số 29.

Đơn và Bản Cam kết của ông Khiêm được làm vào cùng ngày 25/12/2006. Tuy nhiên, có hai Biên bản được lập bao gồm: “Biên bản kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng nhà, đất” và “Biên bản xác minh mốc giới, kích thước, hình thể, diện tích thửa đất số 36a tờ bản đồ số 29” của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm đã được làm trước đó hơn 6 tháng – ngày 22/5/2006. Biên bản đều xác nhận gia đình ông Khiêm không hề có bất kỳ công trình xây dựng nhà ở, công trình phụ nào trên diện tích 164m2 đất này.

Trường hợp tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Tốn (anh em với ông Nguyễn Văn Khiêm): ngày 17/11/2006, ông Tốn mới tiến hành làm Đơn xin cấp GCNQSD đất với diện tích 371m2 tại thửa đất số 36b, tờ bản đồ số 29. Ông Tốn kê khai đất nguồn gốc và thời điểm xây dựng nhà ở ổn định là: Nhà cha anh để lại xây dựng năm 1984. Có thể thấy, việc kê khai về thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất của gia đình ông Tốn cũng sai lệch so với Quyết định số 976/QĐ-UB của UBND huyện Đông Anh.

Trùng hợp với hộ ông Khiêm, hộ ông Nguyễn Văn Tốn, ngày 22/5/2006, Chủ tịch UBND xã Xuân Canh là ông Nguyễn Huy Cảnh cũng có xác nhận tại Biên bản kiểm tra hiện trạng và xác minh mốc giới, kích thước, hình thể, diện tích thửa đất số 36b tờ bản đồ số 29.

Có một điều đặc biệt, việc lập những biên bản trên của hộ gia đình ông Khiêm và ông Tốn trên thửa đất 36a và 36b cùng diễn ra tại một thời điểm nhưng ông Chủ tịch UBND xã Xuân Canh Nguyễn Huy Cảnh lại chỉ đứng tên trong thành phần khi làm biên bản đối với hộ gia đình ông Khiêm.

Qua hồ sơ trên, có thể thấy việc kê khai nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm, ông Nguyễn Văn Tốn đã thể hiện sự “mập mờ”, bởi trên cùng một thửa đất lại được khai hai nguồn gốc khác nhau, không có công trình trên đất. Vậy UBND huyện Đông Anh dựa vào cơ sở nào để xác định nguồn gốc đất của những hộ này do “cha ông để lại trước 18/12/1980 và đã xây dựng nhà ở ổn định”?

Nguồn gốc đất được UBND huyện Đông Anh

Nguồn gốc đất được UBND huyện Đông Anh "cào bằng" về thời gian sử dụng và công trình đều trước 18/12/1980.

Tại công văn số 1403/UBND-TNMT ngày 1/10/2018 gửi Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, UBND huyện Đông Anh đã thừa nhận hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm có Đơn xin cấp GCNQSD đất ở, đất ao và đất vườn liền kề vào ngày 25/12/2006 tại thửa đất số 36a, tờ bản đồ số 29, diện tích 164m2 tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Bản cam kết của hộ ông Nguyễn Văn Khiêm cũng được làm vào ngày 25/12/2006.

Trong khi đó, ngày 21/9/2006 UBND huyện Đông Anh đã ra Quyết định cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình này. Phải chăng UBND huyện Đông Anh đã “cầm đèn chạy trước ô tô”, cấp GCNQSD đất trái luật?

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Xuân Canh. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp trả lời báo chí theo quy định, ông Nguyễn Quang Lưu – Chủ tịch UBND xã lại ủy quyền cho cán bộ tư pháp là ông Nguyễn Đăng Minh, cán bộ địa chính là ông Hoàng Ngọc Vũ. Khi được hỏi về sự việc trên, hai ông này đều cho rằng đây là việc làm của thời kỳ trước, ai sai người đó phải chịu trách nhiệm.

Về phía UBND huyện Đông Anh, cơ quan này cho biết UBND huyện đã có công văn yêu cầu UBND xã Xuân Canh báo cáo về nội dung phóng viên đặt lịch làm việc, sau 30 ngày sẽ trả lời báo.

Đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND huyện Đông Anh làm rõ những sự việc trên, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần