Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Nội: Xây dựng tuyến đường rộng 50 m thuộc Vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5887/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai khu công nghiệp Bắc Phú Cát (nay là khu công nghệ cao Hòa Lạc) với tỷ lệ 1/500 tại huyện Quốc Oai

Báo nói Công luận
Xây dựng tuyến đường rộng 50 m thuộc Vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh minh họa)

Xây dựng tuyến đường rộng 50 m thuộc Vành đai khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh minh họa)

Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,5km thuộc địa phận các xã: Hòa Thạch, Phú Cát, huyện Quốc Oai.

Điểm đầu tuyến (điểm 1) tại nút giao với Quốc lộ 21 thuộc địa bàn xã Hòa Thạch; điểm cuối tuyến (điểm 5) nối tiếp với đoạn tuyến đã được đầu tư xây dựng thuốc địa bàn xã Phú Cát.

Quy mô là đường chính đô thị, mặt cắt ngang là 50m gồm hai lòng đòng xe chạy, dải phân cách giữa, hè đường hai bên có bố trí kết hợp làn đường xe đạp. Theo quy hoạch, nút giao với đường Quốc lộ 21 là nút giao khác mức, các nút giao còn lại trên tuyến đường là cùng mức.

Hướng tuyến đường xác định cơ bản phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Và đồ án quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/10.000 được UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 11/7/2019.

Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập dự án, quy hoạch chi tiết hao bên đường.

Chỉ giới đường đỏ tại khu vực nút giao sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường, theo dự án riêng hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang hoặc nút giao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện.

P.V