Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Tĩnh bầu bổ sung Chủ tịch HĐND và nhiều chức danh chủ chốt

(CLO) Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Audio
Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp nội bộ để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu cử theo quy định đối với các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bà Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, để đảm nhận nhiệm vụ mới;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, để đảm nhận nhiệm vụ mới;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý;

Bầu bà Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Bầu ông Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí vừa được HĐND tỉnh miễn nhiệm; chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí vừa được bầu các chức danh chủ chốt của UBND, HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm. Đây là vinh dự, là trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã tin cậy, giao phó.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

“Trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân, chúng tôi xin hứa, sẽ luôn nỗ lực hết mình; kế thừa những kinh nghiệm, kết quả hoạt động của HĐND và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân; tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tập thể Thường trực HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy; sự ủng hộ, chia sẻ của các vị đại biểu HĐND để cùng hệ thống chính trị xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân đã gửi gắm.

Đây là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII (2016 - 2021) và là kỳ họp cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành các nghị quyết của HĐND với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm đầu nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025.

Trần Phong