Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Tĩnh chốt danh sách 10 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

(CLO) Chiều 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Audio
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh BHT

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. Ảnh BHT

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khoá XV, gồm 13 người (trong đó người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu: 13, người tự ứng cử: không).

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử ĐBQH khoá XV cư trú đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Các hội nghị diễn ra đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; tổng số cử tri tham dự 1.324 người/1.421 cử tri được mời (đạt tỷ lệ 93,2%), bình quân một hội nghị có 89 người tham dự.

Qua đó, cử tri đã thể hiện sự phấn khởi, tự hào khi có công dân cư trú trên địa bàn ứng cử ĐBQH, thể hiện sự tín nhiệm cao và kỳ vọng người ứng cử nếu trúng cử sẽ đại diện cho Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Kết quả, 13/13 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100% (đạt tỷ lệ 100%).

Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh không nhận được đơn thư tố cáo hoặc phản ánh liên quan đến những người ứng cử ĐBQH khoá XV.

Đến ngày 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận được đơn của 3 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khoá XV, đơn có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất để 3 người có đơn được rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Được biết, về cấu thành phần, lãnh đạo chủ chốt 1 người, đại biểu chuyên trách 4 người, Bộ Tư lệnh Quân khu IV 1 người, đại biểu Tòa án 4 người.

Về cơ cấu kết hợp, nữ 3 người (chiếm tỷ lệ 30%), tái cử 1 người (chiếm tỷ lệ 10%).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiến sỹ 1 người (chiếm tỷ lệ 10%), thạc sỹ 7 người (chiếm tỷ lệ 70%), đại học 2 người (chiếm tỷ lệ 20%).

Trần Phong