Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Tĩnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài

(CLO) Việc quản lý, thu hồi các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận.

Audio

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.

Được kỳ vọng là bệnh viện tiêu chuẩn chất lượng cao, nhưng sau 8 năm dài Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh 227 tỷ tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vẫn “án binh bất động”

Được kỳ vọng là bệnh viện tiêu chuẩn chất lượng cao, nhưng sau 8 năm dài Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh 227 tỷ tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh vẫn “án binh bất động”

Theo tìm hiểu, tính đến tháng 6/2019, Hà Tĩnh có 1.341 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 109.144 tỷ đồng và 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD.

Tại 2 khu kinh tế gồm KKT Vũng Áng và KKT Cầu Treo có 106 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 54.072 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,599 tỷ USD.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư, phân tích các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 5650/UBND-KT về việc kiểm tra, rà soát các dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án gồm các nội dung như: tổng mức đầu tư, giá trị đã thực hiện, diện tích sử dụng đất, số lao động sử dụng; mục tiêu, công suất; thời hạn hoạt động, thời gian phải đưa dự án đi vào hoạt động, thời gian tối đa cho phép theo quy định của pháp luật phải đưa đất vào sử dụng; các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất...

Sau thời gian kiểm tra, rà soát sơ bộ các dự án đầu tư trên địa bàn, hiện có 573 dự án cơ bản hoàn thành, đi vào hoạt động; 154 dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng; 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu vi phạm, cần kiểm tra xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhóm dự án đã đi vào hoạt động, cụ thể:

Đối với nhóm dự án cơ bản hoàn thành, đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện;... đồng thời tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án hoạt động có hiệu quả.

Đối với nhóm dự án đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công xây dựng, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đôn đốc, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định.

Các sở, ngành, địa phương tích cực rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.

Các sở, ngành, địa phương tích cực rà soát các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.

Đối với 209 dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch & Đầu tư gửi trực tiếp biểu mẫu báo cáo cho các chủ đầu tư để yêu cầu báo cáo về tình hình thực hiện, nguyên nhân của việc chậm tiến độ, trong đó:

Các dự án không có lý do khách quan, bất khả kháng, Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nhằm xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, ngừng hoạt động, chây ì, cố tình giữ đất và không có năng lực tiếp tục triển khai thực hiện.

Với các dự án có lý do, nguyên nhân khách quan (do vướng mắc về thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng bằng), yêu cầu làm rõ từng nguyên nhân đối với từng dự án cụ thể, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo hoặc phương án giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc kiểm tra, rà soát 209 dự án chậm tiến độ trên địa bàn phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

Trần Phong