Điều chỉnh kích thước chữ

Hà Tĩnh triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho báo cáo viên và đội ngũ báo chí

(CLO) Chiều ngày 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9/2019.

Audio
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe phổ biến Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 28/8/2019 về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung cần thực hiện như: Công tác quán triệt và triển khai; hành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội từ cấp xã đến tỉnh; chuẩn bị dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội, tiến độ xây dựng văn kiện; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy; thời gian dự kiến tiến hành đại hội điểm và đại hội đảng bộ các cấp..

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Theo đó đến nay, các chỉ tiêu về nông thôn mới đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 đề ra, số chỉ tiêu bình quân/xã đạt 18,3 tiêu chí (tăng 14,8 tiêu chí so với năm 2010); có 169 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 12 tiêu chí; có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM; TX Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có thêm 21 xã đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phổ biến kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phổ biến kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau 10 năm, chương trình NTM đã huy động tổng vốn đạt trên 81 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn cộng đồng dân cư chiếm 20,5%. Thu nhập người dân khu vực nông thôn năm 2019 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010.

Đến nay Hà Tĩnh không còn huyện nghèo, còn 3/8 xã biên giới, 13 thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách theo chương trình 135; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,82%; giải quyết việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó có từ 6.000 – 8.000 lao  động đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, hội nghị cũng nghe trao đổi về các nội dung liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; một số chính sách đối với người có công và lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đánh giá cao những nội dung thông tin mang lại và vai trò quan trọng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, báo chí.

“Báo cáo viên cần chú trọng tuyên truyền nhân rộng các chương trình hành động, mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng NTM; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và các thông tin, chủ trương, chính sách liên quan; cũng như cần nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc...

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua, cần làm tốt hơn vai trò tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin đầy đủ, qua đó chủ động, kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các báo cáo viên, báo chí tiếp tục phát huy năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tuyên truyền hiệu quả các nội dung đến tận cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời, mỗi báo cáo viên phải thấm nhuần và gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ.

Trần Phong