Điều chỉnh kích thước chữ

HAGL Agrico sắp phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho Thagrico

(CLO) Trong số hơn 741,4 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, có đến 550 triệu cổ phiếu HAGL Agrico sẽ chào bán để hoán đổi nợ cho chủ nợ là CTCP Nông nghiệp Trường Hải.

Audio

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, MCK: HNG) vừa ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Tại đại hội cổ đông bất thường trước đó, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chào bán hơn 741,4 triệu cổ phiếu.

Trong đó, 550 triệu cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ cho chủ nợ là CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu. Đồng thời, phát hành riêng lẻ 191,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Năm ngoái, công ty lỗ hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2020 là 2.313 tỷ đồng, do đó không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu).

Vì vậy, công ty chỉ có phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico là 24.628 tỷ đồng, tăng chưa tới 6% so với đầu năm. 

Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp chiếm tới 65% tổng nguồn vốn ghi nhận 15.979 tỷ đồng cuối năm 2020. Trong đó, nợ đi vay là 11.402 tỷ đồng, tăng 2.197 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Kỳ Hoa