Điều chỉnh kích thước chữ

Hai đơn vị tiêu biểu được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

(CLO) Trong hai ngày 5-6/5, hai đại hội Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã diễn ra, gồm: Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI tại Hà Nội và Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước khu vực VII tại Yên Bái.

Audio
Đảng bộ KTNN khu vực VII đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Kiểm toán

Đảng bộ KTNN khu vực VII đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Kiểm toán

Đây hai đơn vị tiêu biểu được lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại hai Đại hội Đảng bộ cơ sở, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có 34 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 14 Đảng bộ cơ sở, 10 Đảng bộ bộ phận, 4 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc với tổng số trên 1.500 đảng viên.

Hai đơn vị lựa chọn Đại hội điểm đều là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, là tập thể đoàn kết, nhất trí, cộng sự cao, khắc phục khó khăn, quan tâm thưc hiện tốt nhiệm vụ được giao; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể.

Đặc biệt, đây là hai đơn vị nhất thể hóa giữa tổ chức Đảng và chính quyền, Bí thư đồng thời là Kiểm toán trưởng.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện trên các mặt công tác, có nhiều nét sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng tạm thời, công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết: Qua quá trình tổ chức hai Đại hội điểm, có thể thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, cấp ủy các đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng Đảng-Đoàn thể đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định.

Sau khi thực hiện các quy trình nhân sự theo quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức duyệt, cho ý kiến cụ thể để định hướng việc xây dựng văn kiện và đề án nhân sự Đại hội; tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, vướng mắc tại đơn vị.

Văn kiện Đại hội được xây dựng đảm bảo chất lượng, có tính khái quát cao, đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được cũng như nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế cần khắc phục. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đã đi sâu, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, các đại hội đều coi trọng toàn diện các nội dung, tránh khuynh hướng quá coi trọng đến công tác bầu cử, xem nhẹ công tác chuẩn bị và thảo luận văn kiện tại đại hội.

Đặc biệt, Đại hội chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự, nâng cao chất lượng cấp ủy viên. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải tuân thủ đầy đủ quy trình năm bước, đảm bảo thực sự khách quan, công tâm, dân chủ. Nhân sự cấp ủy khóa mới phải thật sự chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chú trọng bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo đổi mới không dưới một phần ba so với đầu nhiệm kỳ.

Cấp ủy khóa mới tại nhiều đơn vị được Đại hội bầu với tín nhiệm rất cao, qua đó thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự của cấp ủy, đảm bảo người tham gia cấp ủy có uy tín, phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng chuẩn bị nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đảm bảo theo đúng cơ cấu, số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu.

Ngoài ra, cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; thực hiện song trùng mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức Đại hội; chú trọng việc trang trí, khánh tiết đại hội theo đúng hướng dẫn, đảm bảo trang trọng...

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành, những bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội điểm là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ KTNN chuyên ngành VI nhiệm kỳ 2020-2025 và tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VII.

Tại KTNN khu vực VII, ngày 6/5, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Lê Đức Luận tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng uỷ KTNN khu vực VII với số phiếu tín nhiệm 100%.

P.V