Điều chỉnh kích thước chữ

Hải Dương cần xem lại “mục đích” của Sở LĐ-TBXH khi ra Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề

(CLO) - Có những trung tâm tương đồng về chức năng nhiệm vụ như Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương thì không nằm trong Đề án sáp nhập, nhưng Trung tâm Dạy nghề - một đơn vị tự chủ lại nằm trong Đề án phải sáp nhập.

Audio

Như báo điện tử Công luận đã thông tin: Ngày 10/11/2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Lao động - TBXH) tỉnh Hải Dương có tờ trình gửi UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề vào Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - TBXH.

Theo Sở Lao động - TBXH tỉnh Hải Dương, mục tiêu của việc sáp nhập này nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, phát huy tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của 2 Trung tâm…

Đề án vội vàng, thiếu khách quan?

Công việc đang trôi chảy, hoạt động tự chủ không dùng đến ngân sách nên khi Trung tâm Dạy nghề Hải Dương bỗng nhiên nằm trong Đề án sáp nhập nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, khó hiểu.

Hải Dương cần xem lại “mục đích” của Sở LĐ-TBXH khi ra Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề 1
Trung tâm Dạy nghề Hải Dương - một đơn vị tự chủ đang hoạt động khá tốt bỗng nhiên nằm trong Đề án phải sáp nhập 

Bởi Trung tâm đã dần đi vào ổn định, có hiệu quả, thậm chí bộ máy hoạt động tự chủ hoàn toàn về việc thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy nhân sự. Trung tâm dạy nghề Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Vậy tại sao không tiếp tục phát triển Trung tâm theo hướng đã đề ra và phù hợp với chủ trương khuyến khích tự chủ của Đảng và Chính phủ hiện nay? Tại sao lại sáp nhập Trung tâm Dạy nghề vào một Trung tâm đang có cơ chế hoạt động và nguồn thu được hưởng nhiều từ ngân sách nhà nước? Liệu việc sáp nhập này có bị phá vỡ đi nền tảng của một cơ chế tự chủ đang dần hình thành và phát triển? Tôi cho rằng Đề án sáp nhập để ‘tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…’ mà Sở Lao động - TBXH Hải Dương áp vào việc này là không cần thiết”, một nhân viên tại Trung tâm Dạy nghề nêu quan điểm.

Điều khiến nhiều người “tâm tư” hơn cả là tại Sở Lao động - TBXH Hải Dương có khá nhiều trung tâm đang "sống" nhờ ngân sách, có chức năng tương đồng nhưng lại không nằm trong Đề án sáp nhập, mà lại sáp nhập Trung tâm Dạy nghề - một đơn vị tự chủ, đang hoạt động khá tốt. Ví dụ như Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương gần giống nhau về chức năng, nhiệm vụ. Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Hải Dương cũng đều có chức năng tư vấn, điều trị, giúp đỡ người nghiện ma túy có nhu cầu điều trị, phòng, chống tái nghiện,…

Với những dẫn chứng nêu trên, nhiều người cho rằng việc Sở Lao động - TBXH Hải Dương chọn Trung tâm Dạy nghề đưa vào Đề án sáp nhập có phần bất cập, chưa được khách quan.

Nếu muốn thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, phát huy tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì Sở Lao động - TBXH phải sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương làm một; sáp nhập Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Hải Dương và Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Hải Dương vào thành một đơn vị nữa chứ không phải chọn Trung tâm Dạy nghề. Tôi cho rằng có gì đó không bình thường đằng sau việc sáp nhập này”, một nhân viên đang công tác tại Trung tâm Dạy nghề bày tỏ.

Hải Dương cần xem lại “mục đích” của Sở LĐ-TBXH khi ra Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề 2
Sở Lao động - TBXH Hải Dương - nơi đưa ra Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề 

Vẫn còn nhiều bất cập?

Bên cạnh đó, Đề án sáp nhập Trung tâm dạy nghề Hải Dương vào Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương có những điểm chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế. Điểm khác nhau trong cơ chế hoạt động là vướng mắc đầu tiên trong quá trình sáp nhập. Mặt khác, theo lộ trình thực hiện thì đến năm 2019 (Đề xuất kéo dài đến năm 2020), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương sẽ chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo lộ trình tại Đề án 03-ĐA/TU, ngày 28/04/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương.

Hiện Trung tâm Dạy nghề Hải Dương đã và đang đi theo đúng hướng, đúng chủ trương. Kế hoạch sáp nhập Trung tâm Dạy nghề với Trung tâm Giới thiệu việc không hề tương đồng về cơ chế? Việc này sẽ kéo theo một loạt những hệ lụy trong việc xử lý về vấn đề tài chính, cơ sở vật chất và nhân sự của hai trung tâm này.

Nhà nước có chủ trương giao cho các tỉnh trong việc xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, phát huy tính tự chủ của từng đơn vị sự nghiệp công lập là rất đúng đắn và cần thiết. Tuy nhiên, việc sáp nhập hai trung tâm này liệu đã đúng đắn, cần thiết không? Đề nghị Tỉnh ủy Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định nên hay không nên sáp nhập Trung tâm Dạy nghề vào Trung tâm Dịch vụ việc làm.

VIẾT CƯỜNG