Điều chỉnh kích thước chữ

Hải Phòng: Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành công tốt đẹp

(CLO) Sáng 4/8/2020, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hải Phòng tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với 197 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên thuộc 64 Chi, Đảng bộ trực thuộc tham dự

Audio

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ khối và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố”.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Theo báo cáo, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình, lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V đề ra.

Các tổ chức Đảng luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan, Phạm Xuân Thanh- Phát biểu tại Đại hội

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan, Phạm Xuân Thanh- Phát biểu tại Đại hội

Cụ thể: Kinh tế thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá; Sự nghiệp văn hóa- xã hội đạt kết quả tích cực; Hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động, đồng hành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp…

Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Nghĩa- Phát biểu tại Đại hội

Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Nghĩa- Phát biểu tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 3 tổ chức cơ sở Đảng; Chia tách 2 tổ chức cơ sở Đảng; Sáp nhập 1 tổ chức cơ sở Đảng và nâng cấp 3 tổ chức cơ sở Đảng.

Chuyển giao 2 tổ chức cơ sở Đảng; Đổi tên 4 tổ chức cơ sở Đảng; Tiếp nhận 28 tổ chức Đảng từ quận, huyện; Giải thể 3 tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ cũng đã kết nạp được 1.124 đảng viên mới, đạt 102,2% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ khối và các tổ chức Đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng khối duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; Trên 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém; Hàng năm có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Các đoàn thể chính trị tiếp tục giữ vững danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua trong các tổ chức đoàn thể chính trị của thành phố.