Điều chỉnh kích thước chữ

Hải Phòng sẽ chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố

(CLO) Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên, trực thuộc TP Hải Phòng.

Audio
Một góc trung tâm huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Một góc trung tâm huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Theo tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng, thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố, là trung tâm hành chính, chính trị; trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị.

Huyện Thủy Nguyên có 35 xã (7 xã miền núi), 2 thị trấn, diện tích hơn 261 km2. Huyện có điều kiện tự nhiên, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đồng bộ.

Những năm qua, Thủy Nguyên là huyện có tốc độ phát triển kinh tế luôn vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản giảm. Thu hút đầu tư vào Thủy Nguyên phát triển nhanh, giai đoạn 2016-2020, tổng đầu tư toàn xã hội đạt hơn 63.000 tỷ đồng, trong đó thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,2 tỷ USD. Thu ngân sách trong 5 năm đạt hơn 14.700 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện có nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa là tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh như: Di tích Bạch Đằng Giang ở thị trấn Minh Đức, di tích bãi cọc Cao Quỳ ở xã Liên Khê, bãi cọc Đầm Thượng ở xã Lại Xuân... Kết cấu hạ tầng, giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Theo quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 đô thị thành phố phát triển về phía Bắc huyện Thủy Nguyên để hình thành đô thị mới Bắc sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng, 2 đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo, 2 xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thanh...

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng, so sánh với tiêu chuẩn thành lập quận thì Thủy Nguyên mới đạt được 2 trong số 5 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dân số và diện tích. Các tiêu chuẩn về số đơn vị hành chính trực thuộc là phường, cơ cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị không đáp ứng được tiêu chuẩn của đô thị cấp quận. Thủy Nguyên cũng không phù hợp thành lập thị xã vì được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại, tài chính, đô thị của TP Hải Phòng.

Vì vậy việc thành lập thành phố trực thuộc thành phố tại Thủy Nguyên là phù hợp nhất cả về chủ trương và các tiêu chuẩn theo quy định vì thành phố P sẽ có cả xã và phường. So với 5 tiêu chuẩn về thành phố trực thuộc thành phố, Thủy Nguyên đã cơ bản đạt được 4 tiêu chuẩn về dân số, số đơn vị hành chính trực thuộc là phường chiếm từ 65% trở lên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.

Ban cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng cũng cho biết, sau khi thành lập thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện; số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm. Do đó, khắc phục việc một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên sẽ tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn. Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên nói riêng và TP Hải Phòng nói chung...

Thế Vũ