Điều chỉnh kích thước chữ

Hải Phòng: Tôn vinh 500 nhân tố xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

(CLO) 500 tổ chức, cá nhân điển hình sẽ được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX, được tổ chức vào ngày 9/11/2020 tới.

Audio
Họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX (2020 - 2025).

Họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ IX (2020 - 2025).

Dự kiến Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng sẽ có 680 đại biểu, trong đó 125 đại biểu khách mời; 555 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng 500 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong đó trao thưởng tại Đại hội 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Trong 5 năm 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; nội dung và hình thức tổ chức được đổi mới, kịp thời, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Từ kết quả các phong trào thi đua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, nhiều chỉ tiêu về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm.

Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX được tổ chức là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Đây là hoạt động lớn chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đặc biệt, tại Đại hội, sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tử Hưng