Điều chỉnh kích thước chữ

Hải Phòng: Xử lý kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm tại huyện Kiến Thụy

(CLO) Theo UBKTTW, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, cấp ủy các cấp huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã kiểm tra 867 tổ chức đảng, 32 đảng viên (có 25 cấp ủy viên); giám sát 186 tổ chức đảng, 83 đảng viên (có 80 cấp ủy viên).

Báo nói Công luận
a04dbfc8f6891fd74698

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên; kết luận, tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; có 6 đảng viên mắc vi phạm, phải xử lý kỷ luật 4 đảng viên. Giám sát 11 tổ chức đảng và 34 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 141 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 35 tổ chức đảng; kiểm tra việc quản lý, thu, chi đảng phí 130 tổ chức và 1.671 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 11 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã xử lý kỷ luật 98 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 78, cảnh cáo 12, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 6 trường hợp. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật đều nghiêm túc chấp hành, cầu thị, tự giác kiểm điểm; đồng thời chủ động khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng; không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật./.

PV