Điều chỉnh kích thước chữ

Hải quan dẫn đầu xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin

(CLO) Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) mới đây đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính năm 2018 (chỉ số ICT Index ngành Tài chính 2018). Theo đó, Tổng cục Thuế đã được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chung, trong khi Tổng cục Hải quan dẫn đầu Bảng xếp hạng về ứng dụng CNTT.

Báo nói Công luận

ICT Index ngành Tài chính được Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện, trên cơ sở thu thập số liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính. Chỉ số ICT index ngành Tài chính giúp cho các đơn vị của ngành hiểu rõ về thực trạng ứng dụng CNTT của đơn vị, để có các biện pháp, chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT phục vụ các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Hai chỉ số thành phần về Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng nhân lực lần lượt do Tổng cục Thuế và Cơ quan Bộ Tài chính dẫn đầu trong toàn ngành.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện xây dựng ICT index ngành Tài chính. Theo Cục Tin học và Thống kê Tài chính, các chỉ số được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng. Các chỉ tiêu trong phiếu điều tra năm 2018 đã được lược bỏ khá nhiều chỉ tiêu không phù hợp nhằm đơn giản hóa công tác thu thập số liệu, chỉ tiêu được điều chỉnh dễ hiểu hơn, khắc phục được những số liệu sai lệch thiếu chính xác do người cung cấp số liệu hiểu không đúng với yêu cầu của phiếu điều tra.

Ứng dụng CNTT đồng bộ tại Tổng cục Hải quan (Ảnh TL) 

ICT Index ngành Tài chính 2018 được khảo sát trên 2 khối với 252 đối tượng gồm: Khối các cơ quan trung ương của các hệ thống (6 đối tượng); Khối các đơn vị cấp tỉnh, thành phố (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực): 246 đối tượng.

Với 27 nhóm chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2018 tập trung vào các lĩnh vực sau: Hạ tầng kỹ thuật CNTT (6 chỉ tiêu); Ứng dụng CNTT (9 chỉ tiêu); Nhân lực CNTT (8 chỉ tiêu);  Đầu tư cho CNTT (4 chỉ tiêu).

Năm 2018 là năm đầu tiên  ICT Index ngành Tài chính áp dụng phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên Hiệp quốc thay cho phương pháp Phân tích thành phần chính đã được sử dụng suốt trong 9 năm vừa qua.

Hoàng Dương