Điều chỉnh kích thước chữ

Hải quan TP.HCM phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

(CLO) Ngày 12/9/2019, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng đã chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở ở Cục Hải quan TP.HCM.

Audio
Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng phát động phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở ở Cục Hải quan TP.HCM.

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng phát động phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở ở Cục Hải quan TP.HCM.

Năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã lựa chọn nội dung văn hóa công sở làm chủ đề chính trong phong trào thi đua năm 2019. Vì vậy phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở năm nay của Cục Hải quan TP.HCM có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bên cạnh việc hưởng ứng theo phong trào thi đua văn hóa công sở theo lời kêu gọi của Thủ tướng, phong trào này còn là một trong các nhân tố tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thông điệp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Theo Cục Hải quan TP.HCM, chủ trương tổ chức thi đua thực hiện văn hoá công sở nhằm đưa phong trào đi sâu vào trong các hoạt động thường nhật của Cục, khắc phục được các tồn tại trong văn hoá công sở. Thông qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các đơn vị trong 3 tháng cuối năm.

Mục tiêu của phong trào  nhằm kiến tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; xây dựng và chuẩn hoá các chuẩn mực về hành vi, ứng xử của cán bộ, công chức Cục Hải quan TP.HCM trong hoạt động công vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; đẩy mạnh tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; củng cố kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua cụ thể hoá vào ngay các công việc, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng đề nghị các đơn vị phải đưa các nội dung phát động vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình; triển khai sâu rộng trên toàn Cục Hải quan TP.HCM với tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Pháp luật và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, vai trò của người lãnh đạo trong việc chỉ đạo, tổ chức, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết đảm bảo hiệu quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, thực hiện xuất sắc phong trào thi đua để cổ vũ phong trào.

Từ đợt phát động thi đua lần này đã phần nào cho thấy Cục Hải quan TP.HCM không những nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá công sở, mà còn là nhiệm vụ cấp thiết cần phải nhanh chóng triển khai và duy trì để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Được biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp diễn phức tạp, khó lường. Căng thẳng, xung đột kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang nhưng kết thúc quý 1 và 2 năm 2019, Cục Hải quan TP.HCM vẫn đạt được nhiều mục tiêu trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan cũng như thực hiện các nhiệm được giao so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến 28/8/2019, số thu ngân sách Cục Hải quan TP.HCM là 76.508 tỷ đồng, chiếm 70,31 % chỉ tiêu được giao là 108.800 tỷ đồng.

Thanh Hải