Điều chỉnh kích thước chữ

Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong điện ảnh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; trong đó quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Báo nói Công luận
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định rõ, việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình phải đảm bảo không thể hiện hành vi uống hoặc bán rượu, bia ở các địa điểm cấm đã quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia hoặc có hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này.

Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ thuật chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết để khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, lên án hành vi uống rượu, bia.

Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định.

Quy định mới cũng quy định, tác phẩm điện ảnh không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

Về địa điểm công cộng không được uống rượu, bia ngoài các địa điểm quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, thì theo Nghị định 24/2020/NĐ-CP, các địa điểm công cộng không được uống rượu, bia còn bao gồm công viên, nhà chờ xe buýt, rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/2/2020.

PV