Điều chỉnh kích thước chữ

Hàng loạt doanh nghiệp 'họ' than - khoáng sản bị đề nghị xử lí trách nhiệm

(CLO) Báo cáo về xử lí trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2019, Kiếm toán Nhà nước kiến nghị Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam kiểm điểm, làm rõ sai phạm tại nhiều đơn vị thành viên.

Audio

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với các tồn tại đã nêu tại Báo cáo kiểm toán và các Thông báo kết quả kiểm toán của từng đơn vị được kiểm toán, trong đó tập trung vào các nội dung:

Hàng loạt doanh nghiệp 'họ' than - khoáng sản bị đề nghị xử lí trách nhiệm (ảnh TK)

Hàng loạt doanh nghiệp 'họ' than - khoáng sản bị đề nghị xử lí trách nhiệm (ảnh TK)

Công ty CP Xi măng La Hiên (TCT CN Mỏ Việt Bắc) chưa kê khai giá theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về cơ chế quản lý giá; việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định của TKV tại Công ty Chế biến Than Quảng Ninh.

Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định của TKV tại Công ty Chế biến Than Quảng Ninh.

Ngoài ra, Công ty Than Nam Mẫu, Hạ Long, Dương Huy, Tuyển than Cửa Ông, Chế biến Than Quảng Ninh lập Hồ sơ mời thầu chưa chặt chẽ. Việc đánh giá hồ sơ chào giá của nhà cung cấp xảy ra sai xót tại Công ty Than Nam Mẫu, Dương Huy, Mạo Khê, Tuyển than Cửa Ông, TCT Mỏ Việt Bắc.

Đối với tồn tại trong việc quản lý kỹ thuật, an toàn khai thác của đơn vị nhận giao thầu khai thác tại Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin.

Các tồn tại trong việc lấy mẫu xác định chất lượng than tại Công ty chế biến than Quảng Ninh, Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty than Mạo Khê; việc giám định chất lượng than khi nhập kho tại Công ty Chế biến than Quảng Ninh và việc lấy mẫu và cân than mua của các mỏ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông.