Điều chỉnh kích thước chữ

Hàng loạt sai phạm, lãnh đạo vẫn vô can?

(CLO) Việc “kiểm điểm, xem xét trách nhiệm” đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè của quận Hà Đông khiến dư luận ngỡ ngàng và bức xúc bởi thiếu đi sự nghiêm túc cần thiết.

Audio

Như Báo Điện tử congluan.vn đã phản ánh, sau khi Thanh tra thành phố có kết luận về những sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè tại quận Hà Đông, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Hà Đông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết luận thanh tra chỉ rõ các cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai phạm là Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối, và Chủ tịch UBND quận. Vậy sắp tới, việc xử lý trách nhiệm  sẽ diễn ra như thế nào?
Ngày 19/3/2018, UBND quận Hà Đông có văn bản số 86/BC-UBND báo cáo UBND thành phố Hà Nội kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra đối với các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn quận. Đối với việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, theo văn bản này: “UBND quận đã giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè”.

Theo đó, kết quả “kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm” của quận Hà Đông như sau: Đối với tập thể, tổ chức kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm đối với phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đối với cá nhân: Kiểm điểm với hình thức “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với 21 cá nhân là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức ở 3 phòng ban liên quan; trong đó có bà Trần Thị Lương An, hiện là Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch, nguyên Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thời kỳ thanh tra; ông Tạ Hồng Chung, hiện là Phó trưởng phòng Quản lý đô thị (nguyên Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng); ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (hiện nay ông Chiến đã chuyển công tác); ông Phạm Nguyên Trọng, nguyên Phó phòng Tài chính- Kế hoạch. Như vậy, cho đến nay, hầu hết cán bộ lãnh đạo (cấp phòng) có trách nhiệm liên đới đều đã chuyển công tác sang vị trí khác.

 Việc xử lý kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm như vậy đã “nghiêm túc”?, những vấn đề "vượt thẩm quyền" khi xử lý cán bộ lãnh đạo có được phòng Nội vụ báo cáo lên cấp trên hay chưa ? đang là vấn đề dư luận quan tâm

Việc UBND quận Hà Đông chỉ “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” đối với những cá nhân có trách nhiệm khiến dư luận không khỏi thất vọng. Mặt khác, trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm của các tổ chức, cá nhân không giống nhau nên không thể đưa ra hình thức xử lý kỷ luật kiểu... "rút kinh nghiệm"(?) một cách chung chung và “cào bằng” như vậy. Điều này khiến dư luận không khỏi nghi ngờ: UBND quận Hà Đông nói không đi đôi với làm; nói là "làm rõ" nhưng thực tế thì không phải thế?

Chưa hết, điều khiến dư luận cũng đặc biệt quan tâm: Kết luận thanh tra chỉ rõ các cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai phạm là Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối, và Chủ tịch UBND quận. Vậy sắp tới, việc xử lý trách nhiệm  sẽ diễn ra như thế nào?

Trả lời PV, đại diện phòng Nội vụ quận Hà Đông nói rằng Phòng chỉ có thể xem xét, đề nghị kỷ luật các cán bộ cấp trưởng phòng trở xuống, còn đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch thì không thể làm được vì vượt thẩm quyền.

Việc xử lý kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm như vậy đã “nghiêm túc”?, những vấn đề "vượt thẩm quyền" khi xử lý cán bộ lãnh đạo có được phòng Nội vụ báo cáo lên cấp trên hay chưa là những vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập và thông tin tới bạn đọc

Việt Cường