Điều chỉnh kích thước chữ

Hàng trăm học sinh tham gia sự kiện tư vấn thi chuyển cấp tại Hà Nội

(CLO) Chiều 18/8 tại Hà Nội, diễn ra sự kiện The Bewitching Show. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ The Match 2019 - dự án phi lợi nhuận của các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, với mục đích định hướng cho các em học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lên lớp 10.

Audio

XX