Điều chỉnh kích thước chữ

Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng

(CLO) Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF 2019) lần thứ hai sẽ diễn ra vào sáng nay (19/9) tại Hà Nội với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”.Đây là sự kiện thường niên, đề cập các nội dung mang tính bao trùm về cải cách và phát triển của Việt Nam.

Audio
Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”

Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động”

Mục tiêu quan trọng nhất của VRDF 2019 là cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng một số văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 10 năm tới 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Diễn đàn sẽ đề cập các nội dung mang tính bao trùm về cải cách và phát triển của Việt Nam, với sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong và ngoài nước, khu vực tư nhân.

VRDF 2019 sẽ tập trung thảo luận về hai vấn đề: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhậpĐổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Ngoài hai phiên thảo luận này, sẽ có một phiên toàn thể với chủ đề Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Tại phiên toàn thể này, các diễn giả sẽ chia sẻ về các vấn đề liên quan đến Kinh nghiệm thoát bẫy thu nhập trung bình thông qua đổi mới sáng tạo và khuyến nghị cho Việt Nam; Tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu nhằm đạt được năng suất cao hơn; Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam và Định hướng phát triển để Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Diễn đàn là nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi, thảo luận về các bài học thành công và thất bại của các quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Qua đó đóng góp cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021 và nhất là đóng góp cho xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

VRDF được tổ chức với sáng kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và là sự kế thừa, tiếp nối Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (Hội nghị CG) trước đây và sau đó là Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF).

VRDF được tổ chức với các nội dung bao trùm hơn, bao gồm cả các vấn đề cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt bẫy thu nhập trung bình trong thời đại 4.0…

VRDF được tổ chức thể hiện sự chủ động, bình đẳng của Việt Nam trong mối quan hệ với các đối tác phát triển. Sự phối hợp, hợp tác từ đầu với tư cách là nhà tài trợ, rồi trở thành đối tác phát triển và giờ đây là đối tác không chỉ trong quá trình phát triển, mà là cả sự đồng hành trong quá trình cải cách của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Tại Diễn đàn, tất cả sẽ thảo luận luận cởi mở, thẳng thắng về những vấn đề đổi mới, cải cách và phát triển đất nước thông qua các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, các hành động cụ thể, dựa trên các nghiên cứu thực chứng, khoa học, kinh nghiệm quốc tế và trong nước phù hợp, giúp chúng tôi hoàn thiện Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm tới.

"Chỉ khi chọn được con đường đi đúng và có những hành động đúng, Việt Nam mới có thể đi đến thịnh vượng sớm nhất. Đây là lúc Việt Nam tự quyết định tương lai của mình một cách chủ động, để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh cho biết thêm.

Lê Minh